croton bug

  1. Noun (bkz: German cockroach )
  2. Noun sarı hamam böceği
    (Blatta germanica).