directorate general of turkish electricity transmission corporation

  1. Noun, Organizations Türkiye Elektrik iletim A.Ş. Genel Müdürlüğü