european interim agreement on social security schemes relating to old age, invalidity and survivors

  1. Noun, International Law Yaşlılar, Maluller ve Felaketzedelere İlişkin Sosyal Güvenlik Planlarına Dair Geçici Avrupa Sözleşmesi