german cockroach

  1. Noun sarı hamam böceği
    (Blatta germanica).