green mountain state

  1. Noun Vermont (takma adı).