i'm not in the mood.

  1. Hiç havamda değilim.
  2. Pek havamda değilim.