international agreement

  1. milletlerarası antlaşma
  2. uluslararası anlaşma
uluslararası hammadde anlaşması
Uluslararası Anlaşmalı Mal ve Hizmet Tedarik Şubesi Noun, Organizations