kıta sahanlığı üzerinde bulunan sabit platformların güvenliğine karşı kanunsuz eylemlerin önlenmesi protokolü

  1. Proper Name, Law Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf