malpighian layer

  1. Malpighi katmanı: üstderinin yumuşak alt tabakası.