not a few of them ....

  1. ...'enlerin sayısı az değildir.