personal data protection authority

  1. Noun, Organizations Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) Noun, Organizations