pima cotton

  1. Noun Pima pamuğu: GB ABD'de Mısır pamuğundan türetilmiş bir pamuk türü.
    Pima ile ayni anlama gelir.