prepaid income taxes and other legal liabilities on profit (-)

  1. Accounting Peşin Ödenen Gelir Vergisi ve Diğer Yasal Yükümlülükler (-)