rotary club

  1. Noun Rotary Kulübü: İş ve meslek adamlarının topluma ve dünya barışına hizmet amaciyle 1905'te Şikagoda kurdukları
    milletlerarası (
    Rotary International) derneğinin mahallî şubesi.