south east asian treaty organization

  1. güney doğu asya anlaşması örgütü