well, i never

  1. !: Allah Allah, şaşılacak şey, olur şey değil, böylesini asla işitmedim/görmedim.
    “You mean he actually
    did it? Well, I never!” “Yani hakikaten böyle bir şey yaptı mı? Olur şey değil!”