a number of

  1. çok (sayıda/miktarda), bir hayli, müteaddit.
    A number of people came to the meeting: Toplantıya bir hayli gelenler oldu.
tensikat yapma
bazı memurları işten çıkarma
bazı memurları işten çıkarmak Verb
bazı memurları tensikata tabi tutmak Verb
birçok kişinin hayatını tehlikeye sokmak Verb
bir çok kişinin hayatıni tehlikeye sokmak Verb
bir yayının eksik sayısını tamamlamak Verb
araba numarası
(US) Br çekin numarası
patent numarası
araba kaydı numarası
araba kayıt numarası
bir banknotun seri numarası
kapı numarası