a number of

  1. çok (sayıda/miktarda), bir hayli, müteaddit.
    A number of people came to the meeting: Toplantıya bir hayli gelenler oldu.
tensikat yapma
bazı memurları işten çıkarma
bazı memurları işten çıkarmak Fiil
bazı memurları tensikata tabi tutmak Fiil
birçok kişinin hayatını tehlikeye sokmak Fiil
bir çok kişinin hayatıni tehlikeye sokmak Fiil
bir yayının eksik sayısını tamamlamak Fiil
araba numarası
(US) Br çekin numarası
patent numarası
araba kaydı numarası
araba kayıt numarası
bir banknotun seri numarası
kapı numarası