abolish a law

  1. Verb bir kanunu yürürlükten kaldırmak