abolition

  1. Noun, Law ilga
  2. Noun lağv
  3. Noun yürürlükten kalkma, ilga, iptal, fesih, lâğv.
yürürlükten kaldırma yasası
davanın sukutuna dair mektup
davanın sukutuna dair mektup
tutarsızlıkların giderilmesi
işin lağvedilmesi
işe son verme
kanunların lağvedilmesi
kısıtlamaların kaldırılması
köleliğin kaldırılması
hilafetin ilgası Noun, Politics-Intl. Relations
hilafetin kaldırılması Noun, Politics-Intl. Relations
idam cezasının kaldırılması Noun, Law
idamın kaldırılması Noun, Law
koruculuğun kaldırılması Noun, Politics-Intl. Relations
kısıtlamaların kademeli kaldırılması
sınırlamaların yavaş yavaş kaldırılması
Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law