1. İsim, Hukuk ilga
  2. İsim lağv
  3. İsim yürürlükten kalkma, ilga, iptal, fesih, lâğv.
yürürlükten kaldırma yasası
davanın sukutuna dair mektup
davanın sukutuna dair mektup
tutarsızlıkların giderilmesi
işin lağvedilmesi
işe son verme
kanunların lağvedilmesi
kısıtlamaların kaldırılması
köleliğin kaldırılması
hilafetin ilgası İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
hilafetin kaldırılması İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
idam cezasının kaldırılması İsim, Hukuk
idamın kaldırılması İsim, Hukuk
koruculuğun kaldırılması İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
kısıtlamaların kademeli kaldırılması
sınırlamaların yavaş yavaş kaldırılması
Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk