abuse drugs

  1. Verb uyuşturucu bağımlısı olmak
  2. Verb uyuşturucu kullanmak