accept a chair

  1. Verb bir kürsü başkanlığını kabul etmek