accept responsibility

  1. Verb sorumluluğu kabul etmek
  2. Verb sorumluluğu almak
  3. Verb sorumluluğu üstlenmek
bir şeyin sorumluluğunu üstlenmek Verb
üzerine almak Verb