acceptor supra protest

  1. bittavassut kabul eden kişi (bir ticari senedi adem-i kabul protestosu üzerine keşideci veya cirantalar yerine kabul eden kişi