accusatory part

  1. bir iddianamede suçun nitelendirilip adının konduğu sanığa verilmesi istenen cezanın bildirildiği kısım
  2. suçlayan taraf