acknowledge one's signature

  1. Verb imzanın kendine ait olduğunu ikrar etmek
  2. Verb imzasının kendine ait olduğunu ikrar etmek