acquiesce

  1. Intransitive Verb kabul/muvafakat etmek, razı olmak, ses çıkarmamak.
sessiz kalma Noun, Law
bir karara boyun eğmek Verb
kararı kabul etmek Verb
bir teklifi kabul etmek Verb
bir talebi olumlu karşılamak Verb
bir fikire katılmak Verb
bir şeye zımnen rıza göstermek Verb
bir şeye muvafakat etmek Verb
şartlara zımnen rıza göstermek Verb