1. Geçişsiz Fiil kabul/muvafakat etmek, razı olmak, ses çıkarmamak.
sessiz kalma İsim, Hukuk
bir karara boyun eğmek Fiil
kararı kabul etmek Fiil
bir teklifi kabul etmek Fiil
bir talebi olumlu karşılamak Fiil
bir fikire katılmak Fiil
bir şeye zımnen rıza göstermek Fiil
bir şeye muvafakat etmek Fiil
şartlara zımnen rıza göstermek Fiil