acquire a habit of buying

  1. Verb satın alma alışkanlığı edinmek
  2. Verb satın almayı alışkanlık edinmek