acquire a habit of buying

  1. Fiil satın alma alışkanlığı edinmek
  2. Fiil satın almayı alışkanlık edinmek