adaptation

  1. Noun, Environment-Ecology uyum
  2. Noun, Biology uyarlanım (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  3. Noun uy(arlan)ma, intibak, adapte etme/olma, alış(tır)ma.
  4. Noun alıntı, iktibas, adaptasyon.
    This play is an adaptation of a novel: Bu piyes bir romandan alınmıştır.
  5. Noun, Biology uyum, bir canlının veya organlarının çevre koşullarına göre yapılış ve görevini değiştirmesi.
  6. Noun, Physiology duygu organları duyarlığının (görme, işitme, dokunma vb.) sürekli olarak değişen çevre koşullarına uyması.
  7. Noun gözbebeği uyumu: gözbebeğinin ışık şiddetine göre kendini ayarlaması.
(gözün) karanlığa uyum(u). Noun
uyarlama
ışığa uyum: göz bebeğinin ışık şiddetine göre genişleyip daralması. Noun
radyo uyarlaması
gerçeğe uyum.
ekrana uygulama
toplumsal adaptasyon
yapısal adaptasyon
televizyon uyarlaması
uyum sorunu Noun
adaptasyon sorunu Noun
uyum süreci Noun