1. İsim, Çevre ve Ekoloji uyum
  2. İsim, Biyoloji uyarlanım (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  3. İsim uy(arlan)ma, intibak, adapte etme/olma, alış(tır)ma.
  4. İsim alıntı, iktibas, adaptasyon.
    This play is an adaptation of a novel: Bu piyes bir romandan alınmıştır.
  5. İsim, Biyoloji uyum, bir canlının veya organlarının çevre koşullarına göre yapılış ve görevini değiştirmesi.
  6. İsim, Fizyoloji duygu organları duyarlığının (görme, işitme, dokunma vb.) sürekli olarak değişen çevre koşullarına uyması.
  7. İsim gözbebeği uyumu: gözbebeğinin ışık şiddetine göre kendini ayarlaması.
(gözün) karanlığa uyum(u). İsim
uyarlama
ışığa uyum: göz bebeğinin ışık şiddetine göre genişleyip daralması. İsim
radyo uyarlaması
gerçeğe uyum.
ekrana uygulama
toplumsal adaptasyon
yapısal adaptasyon
televizyon uyarlaması
uyum sorunu İsim
adaptasyon sorunu İsim
uyum süreci İsim