additive

 1. Noun, Environment-Ecology katkı maddesi
 2. Adjective katma, katım.
  an additive process: katma süreci.
 3. Adjective, Mathematics toplamsal.
  additive function: toplamsal işlev.
  additive group: toplamsal öbek.
  additive
  uniformity: toplamsal düzgünlük.
 4. Adjective katkı, katık, eklenen/katılan madde.
  an additive in foodstuffs to retard spoilage: gıdaların bozulmasını
  geciktiren katkı.
  an additive to thin the paint: boyayı cıvıklaştıran katkı.
yem katkısı
renk ya da tat vermesi için yiyeceğe katılmış madde
yakıt katkısı Noun, Environment-Ecology