adjust an entry

  1. Verb yevmiyeyi ayarlamak
  2. Verb bir hesabı kendine paralel bir hesapla uyuşma durumuna getirmek