adopt a new course

  1. Verb yeni bir seyir takip etmek