adopt

 1. Transitive Verb seçmek, seçip almak.
  to adopt a name: bir ad seçmek.
  to adopt measures: tedbir almak.
  the
  course to adopt: seçilecek/izlenecek yol.
 2. Transitive Verb (yasal yollardan) evlât edinmek.
  to adopt someone as son: bir erkek çocuğu evlât edinmek.
 3. Transitive Verb benimsemek.
  to adopt the opinion of another: başkasının fikrini benimsemek.
 4. Transitive Verb kabul etmek, kabul oyu vermek.
  The House adopted the report: Meclis raporu kabul etti.
 5. Transitive Verb ders kitabı olarak kabul etmek.
 6. Transitive Verb (arkadaş, dost, varis, vb.) edinmek.
  to adopt a person as heir: bir kimseyi varis yapmak.
 7. Transitive Verb (özellikle politik bir mevkie) aday göstermek.
evlat edinme Noun, Civil Law
ittihaz etmek Verb
toplanmak Verb
engelleme politikası benimsemek Verb
aday listesine girmesini onaylamak Verb
(Br) bir adayın aday listeye girmesini onaylamak Verb
evlat edinmek Verb
evlatlık almak Verb
bir anayasayı kabul etmek Verb
bir konuda kesin tavır almak Verb
değişmez bir tutum benimsemek Verb
aşağıdan almak Verb
bir yöntemi benimsemek Verb
bir görüş noktasını benimsemek Verb
bir metod benimsemek Verb
bir önergeyi büyük çoğunlukla kabul etmek Verb
önergeyi büyük çoğunlukla kabul etmek Verb
isim almak Verb
isim belirlemek Verb
yeni bir seyir takip etmek Verb
yeni bir tutum benimsemek Verb
yeni bir tutum benimsemek Verb
bir tutum benimsemek Verb
bir teklifi kabul etmek Verb
bir raporu kabul etmek Verb
bir meclisin bir karara varması
bir karar almak Verb
bir meclisin bir kanun çıkarması
kararıni vermek Verb
sert tutum benimsemek Verb
işçilere karşı sert bir tutum benimsemek Verb
bir görüş benimsemek Verb
öğüt dinlemek Verb
komünizm karşıtı bir tutum benimsemek Verb
tutum takınmak Verb
tutum belirlemek Verb
tavır benimsemek Verb
tavır takınmak Verb
tutum benimsemek Verb
aday göstermek Verb
olduğu gibi kabul etmek Verb
batılılaşmak Verb
benimsemek Verb
önlem almak Verb
önlemler almak Verb
kurallar koymak Verb
bir şeyi temel ittihaz etmek Verb
tutanakları onaylamak Verb
son toplantının tutanaklarını onaylamak Verb
üye devletler bu önlemleri kabul ettiğinde (kendi hukukunda)