1. Geçişli Fiil seçmek, seçip almak.
  to adopt a name: bir ad seçmek.
  to adopt measures: tedbir almak.
  the
  course to adopt: seçilecek/izlenecek yol.
 2. Geçişli Fiil (yasal yollardan) evlât edinmek.
  to adopt someone as son: bir erkek çocuğu evlât edinmek.
 3. Geçişli Fiil benimsemek.
  to adopt the opinion of another: başkasının fikrini benimsemek.
 4. Geçişli Fiil kabul etmek, kabul oyu vermek.
  The House adopted the report: Meclis raporu kabul etti.
 5. Geçişli Fiil ders kitabı olarak kabul etmek.
 6. Geçişli Fiil (arkadaş, dost, varis, vb.) edinmek.
  to adopt a person as heir: bir kimseyi varis yapmak.
 7. Geçişli Fiil (özellikle politik bir mevkie) aday göstermek.
evlat edinme İsim, Medeni Hukuk
ittihaz etmek Fiil
toplanmak Fiil
engelleme politikası benimsemek Fiil
aday listesine girmesini onaylamak Fiil
(Br) bir adayın aday listeye girmesini onaylamak Fiil
evlat edinmek Fiil
evlatlık almak Fiil
bir anayasayı kabul etmek Fiil
bir konuda kesin tavır almak Fiil
değişmez bir tutum benimsemek Fiil
aşağıdan almak Fiil
bir yöntemi benimsemek Fiil
bir görüş noktasını benimsemek Fiil
bir metod benimsemek Fiil
bir önergeyi büyük çoğunlukla kabul etmek Fiil
önergeyi büyük çoğunlukla kabul etmek Fiil
isim almak Fiil
isim belirlemek Fiil
yeni bir seyir takip etmek Fiil
yeni bir tutum benimsemek Fiil
yeni bir tutum benimsemek Fiil
bir tutum benimsemek Fiil
bir teklifi kabul etmek Fiil
bir raporu kabul etmek Fiil
bir meclisin bir karara varması
bir karar almak Fiil
bir meclisin bir kanun çıkarması
kararıni vermek Fiil
sert tutum benimsemek Fiil
işçilere karşı sert bir tutum benimsemek Fiil
bir görüş benimsemek Fiil
öğüt dinlemek Fiil
komünizm karşıtı bir tutum benimsemek Fiil
tutum takınmak Fiil
tutum belirlemek Fiil
tavır benimsemek Fiil
tavır takınmak Fiil
tutum benimsemek Fiil
aday göstermek Fiil
olduğu gibi kabul etmek Fiil
batılılaşmak Fiil
benimsemek Fiil
önlem almak Fiil
önlemler almak Fiil
kurallar koymak Fiil
bir şeyi temel ittihaz etmek Fiil
tutanakları onaylamak Fiil
son toplantının tutanaklarını onaylamak Fiil
üye devletler bu önlemleri kabul ettiğinde (kendi hukukunda)