adorable

  1. Adjective perestişe lâyık, tapınılacak kadar iyi/güzel.
  2. Adjective çok sevgili/aziz, çok sevimli, canayakın.
    What an adorable child: Ne sevimli çocuk!