1. Sıfat perestişe lâyık, tapınılacak kadar iyi/güzel.
  2. Sıfat çok sevgili/aziz, çok sevimli, canayakın.
    What an adorable child: Ne sevimli çocuk!