advance towards someone

  1. Verb birine doğru ilerlemek