advertise

 1. Verb, Advertising reklamını yapmak
 2. Noun, Advertising duyurmak
 3. Verb ilân etmek, âleme yaymak, herkese duyurmak.
  to advertise = advertize in a paper: gazetede ilân
  etmek.
  advertise = advertize for: (gazete, radyo, TV vb. ne) ilân vermek.
  to advertise = advertize for a house to rent: kiralık ev ilânı vermek.
 4. Verb tanıtmak, reklamını yapmak, mal ve hizmetin iyi niteliklerini methederek yaymak.
  to advertise = advertize
  oneself or one's work: kendini veya eserini tanıtmak.
 5. Verb böbürlenmek, kendini methetmek.
  Stop advertising yourself: Böbürlenmeyi bırak.
 6. Verb bilgi vermek, haberdar etmek.
 7. Verb ihtar/ikaz etmek, uyarmak.
malların reklamını yapmak Verb
kendi kendinin reklamını yapmak Verb
münhal bir yer ilan etmek Verb
bir ödül vaat (ilan) etmek Verb
bir satışı ilan etmek Verb
satışı ilan etmek Verb
münhal yerin ilanını yapmak Verb
kiralık daire ilanı vermek Verb
sekreter için ilan vermek Verb
satın almak için ilan vermek Verb
gazeteyle ilan etmek Verb
satış ilanı vermek Verb
basında bir şeyin reklamıni yapmak Verb
tv'de bir şeyin tv'deıni yapmak Verb