1. Fiil, Reklamcılık reklamını yapmak
 2. İsim, Reklamcılık duyurmak
 3. Fiil ilân etmek, âleme yaymak, herkese duyurmak.
  to advertise = advertize in a paper: gazetede ilân
  etmek.
  advertise = advertize for: (gazete, radyo, TV vb. ne) ilân vermek.
  to advertise = advertize for a house to rent: kiralık ev ilânı vermek.
 4. Fiil tanıtmak, reklamını yapmak, mal ve hizmetin iyi niteliklerini methederek yaymak.
  to advertise = advertize
  oneself or one's work: kendini veya eserini tanıtmak.
 5. Fiil böbürlenmek, kendini methetmek.
  Stop advertising yourself: Böbürlenmeyi bırak.
 6. Fiil bilgi vermek, haberdar etmek.
 7. Fiil ihtar/ikaz etmek, uyarmak.
malların reklamını yapmak Fiil
kendi kendinin reklamını yapmak Fiil
münhal bir yer ilan etmek Fiil
bir ödül vaat (ilan) etmek Fiil
bir satışı ilan etmek Fiil
satışı ilan etmek Fiil
münhal yerin ilanını yapmak Fiil
kiralık daire ilanı vermek Fiil
sekreter için ilan vermek Fiil
satın almak için ilan vermek Fiil
gazeteyle ilan etmek Fiil
satış ilanı vermek Fiil
basında bir şeyin reklamıni yapmak Fiil
tv'de bir şeyin tv'deıni yapmak Fiil