advice note

  1. ihbar mektubu
  2. ihbarname [ bir siparişin yerine getirildiğini belirten
  3. tedarikçi bir firmaca müşteriye gönderilen not (bu , mallarla birlikte gönderilebileceği gibi , faturadan
    veya teslim ilmühaberinden önce , ayrı olara
  4. Noun müşteriye gönderilen haber pusulası
  5. Noun ihbarname
  6. Noun sipariş ya da teslim edilmiş malların ayrıntılı listesi
prim ihbar notu
prim ihbar notu (simsar tarafından sigortacıya gönderilen ve müşterinin prim borcu veya alacağını kanıtlayan belge
sevkıyat talimatı