affiliation

  1. Noun müşareket (outdated)
  2. Noun ortaklık, üyelik, iştirak, bir kurumun başka kuruma bağlanması.
  3. Noun (çocuğun) soyunu/nesebini ispat.
    affiliation order: (çocuğun) nesebini ispat eden mahkeme kararı.
  4. Noun menşeini/başlangıcını saptama.
sendika üyeliği Noun
parti üyeliği
siyasi mensubiyet Noun, Politics-Intl. Relations
ait olunan din
dini inanç
sendika üyeliği
iş bağlantısı
nesep tayini davası Noun
evlilik dışı doğan çocuğun babasının tayini davası Noun
babalık tespiti davası Noun
nafaka kararı (evli olmadığı bir kadından olan çocuğun bakımı için bir babayı para ödemekle yükümlü kılan mahkeme kararı
babalık davası Noun
babalık tespiti takibatı
babalığın ikrarı için çağrı