affiliation

  1. İsim müşareket (outdated)
  2. İsim ortaklık, üyelik, iştirak, bir kurumun başka kuruma bağlanması.
  3. İsim (çocuğun) soyunu/nesebini ispat.
    affiliation order: (çocuğun) nesebini ispat eden mahkeme kararı.
  4. İsim menşeini/başlangıcını saptama.
sendika üyeliği İsim
parti üyeliği
siyasi mensubiyet İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
ait olunan din
dini inanç
sendika üyeliği
iş bağlantısı
nesep tayini davası İsim
evlilik dışı doğan çocuğun babasının tayini davası İsim
babalık tespiti davası İsim
nafaka kararı (evli olmadığı bir kadından olan çocuğun bakımı için bir babayı para ödemekle yükümlü kılan mahkeme kararı
babalık davası İsim
babalık tespiti takibatı
babalığın ikrarı için çağrı