afra

pretentious Adjective

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Çalım, kibir” ... birlikte kullanılır