pretentious Sıfat

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Çalım, kibir” ... birlikte kullanılır