after the fact

  1. suç işlendikten sonra.
    an accessory after the fact: cürüm işlendikten sonra suç ortağı olan kimse.
suçluya yataklık eden feri fail
suç işlendikten sonra suçluya yataklık eden feri fail
suçluyu saklayan kişi
cürüm işlendikten sonra suç ortağı olan kimse