age limit

  1. Noun yaş haddi
  2. yaş haddi.
yaş haddine varmak Verb
yaş haddine erişmek Verb
yaş haddini doldurmak Verb
yaş haddinden önce emekliye ayrılmak Verb
emeklilik yaş haddi
rütbe yaş haddi Noun, Military
yaş haddi